ξυγγεγραμμένα

ξυγγεγραμμένα
συγγράφω
write
perf part mp neut nom/voc/acc pl
ξυγγεγραμμένᾱ , συγγράφω
write
perf part mp fem nom/voc/acc dual
ξυγγεγραμμένᾱ , συγγράφω
write
perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”